top of page

OBSZARY DZIAŁAŃ

 • spawanie laserowe,

 • spawanie tradycyjnymi metodami, 

 • zgrzewanie laserowe,

 • opiniowanie w zakresie innowacyjności,

 • innowacyjność procesowa i produktowa w spawaniu,

 • diagnostyka materiałowa i wytrzymałościowa,

 • zastosowanie technologii spawania w elektrowniach jądrowych,

 • opiniowanie za zgodność z normami wyrobów przeznaczonych               do stosowania w przemyśle,

 • badania materiałowe,

 • projektowanie prototypowych elementów konstrukcyjnych mających zastosowanie w przemyśle,

 • budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych,

 • mechanika i budowa maszyn (urządzeń),

 • budowa i eksploatacja turbin wiatrowych,

 • alternatywne źródła energii, zielona energia,

 • systemy zasilania LPG/CNG,

 • budowa i eksploatacja ciągników rolnych,

 • diagnostyka i doradztwo,

 • opiniowanie w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń, 

 • przygotowywanie używanych pojazdów ratowniczo – gaśniczych                    do procesu certyfikacji,

 • ponadto zakresie naszego działania znajduje się również wykonywanie opinii technicznych względem pojazdów specjalistycznych,

 • wykonywanie badań dla poszczególnych elementów składowych używanych pojazdów specjalistycznych (ratowniczo - gaśnicznych)              w zakresie spełniania warunków norm i rozporządzeń dotyczących ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa,

 • szkolenia techniczne. 

Podsumowanie działań za 2020 rok

Rok 2020 odcisnął bardzo duże piętno na nas wszystkich zarówno prywatnie, jaki i służbowo nad czym mocno ubolewamy. Niemniej jednak udało nam się dokonać kilku przedsięwzięć, o których z wielką satysfakcją informujemy Państwa. Oczywiście wszystkie dokonania miały rację bytu tylko dzięki zaangażowaniu naszego Zespołu. Za co bardzo dziękujemy. Udało się wypracować 15 opinii eksperckich, 3 opinie o innowacyjności, 1 projekty wdrożeniowy, doradztwo techniczne dla 5 firm. Liczymy, że kolejne miesiące przyniosą więcej optymizmu wbrew sytuacji, która nadal się utrzymuje.

 

Podsumowanie działań za 2019 rok

Z wielką satysfakcją informujemy Państwa o naszych przedsięwzięciach, które dokonaliśmy w ubiegłym roku. Oczywiście wszystkie dokonane dzięki zaangażowaniu naszego Zespołu. Za co bardzo dziękujemy. A udało się wypracować 96 opinii eksperckich, 8 opinii o innowacyjności, 3 projekty wdrożeniowe, 4 opublikowanych prac naukowych, doradztwo techniczne dla 7 firm, wytworzenie 2 urządzeń prototypowych i opracowanie innowacyjnej technologii.   

Podsumowanie działań za 2018 rok

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o naszych przedsięwzięciach w ubiegłym roku. Dzięki zaangażowaniu naszego Zespołu udało się wypracować 87 opinii eksperckich, 12 opinii o innowacyjności, 4 projekty wdrożeniowe, 8 opublikowanych prac naukowych, doradztwo techniczne dla firm 4 sztuki, wytwarzanie urządzeń prototypowych 3 sztuki.

  

THE APP

v

Instytut Inżynierii Laserowej powstał z potrzeby rynku. Jego głównym celem jest usprawnienie przemysłu.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań sektorowych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego,
po najbardziej zaawansowane przyszłościowe technologie w tym technologie związane
z ochroną środowiska, do których należą m.in. ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe
i odnawialne źródła energii.

Kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna Instytutu to grono osób z dużym bagażem doświadczeń.

Naszą misją jest rozwój innowacyjnych technologii prowadzących do stworzenia zrównoważonego, zoptymalizowanego
i bezpiecznego systemu inżynierii laserowej.

Instytut swoimi działaniami badawczo-wdrożeniowymi, eksperckimi i doradczymi wspiera zrównoważone formy usprawnień dla przemysłu obfitujących w oszczędność
i efektywność.

image000000.jpeg
IIL_fota.jpg

METODY DZIAŁAŃ

 • Badania – naszym głównym celem badawczym są innowacyjne badania powodujące rozwój metod. Zakres poddajemy modyfikacją i ulepszeniom przez naszych specjalistów przez co zyskują wartość dydaktyczną i opiniodawczą. Przyczyniają się do poszerzania wiedzy i  doskonalenia poznawanej rzeczywistości co pozwala zapobiegać błędom.

 • Opinie –  ustalamy przydatność, motywujemy i wyłaniamy innowacyjność, wyznaczamy kierunki oraz potrzeby rozwoju. Staramy się aby opinie były rzetelne i dokładne. Planujemy działania, sposób ich realizacji i organizowania. Dostosowujemy plany i organizację do zmieniających się okoliczności. Posiadamy umiejętność dostosowania działań do szybko zmieniających się warunków i sytuacji, stanowczego i zdecydowanego działania skierowanego na rozwiązanie problemu.

 • Doradztwo – staramy się zmienić sposób myślenia uczestników spotkania, zainspirować ich do działania. Koncentrujemy się na dostarczaniu skutecznych, praktycznych metod i technik do zastosowania przez uczestników. Umożliwiamy interesantom przedstawienia własnych racji, tworzymy atmosferę współpracy. Posiadamy umiejętność tworzenia nowych rozwiązań oraz doskonalenia już istniejących; inicjujemy zmiany oraz jesteśmy otwarci na nie; poszukujemy i dostrzegamy obszary wymagające zmian oraz sygnalizujemy o nich.

 • Konsultacje – analizujemy i rozwiązujemy konkretny problem czy sytuację stworzoną na potrzeby poznania nowej teorii. Prezentujemy praktyczny sposób rozwiązania danej kwestii, opracowania zagadnienia. Inicjujemy działania ukierunkowane na wspieraniu pozytywnych posunięć. Motywujemy do rozwiązywania problemów oraz ustalamy priorytety.

 • Szkolenia – przybliżamy uczestnikom zupełnie nowe informację, stanowiące podbudowę dalszych działań.  Uzupełniamy kwalifikacje, tak aby zawsze posiadać aktualną wiedzę i odpowiednie umiejętności. Zapewniamy efektywne przełożenie nowej wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia na praktyczne działania. Wiedza zdobyta na szkoleniu jest przez nas weryfikowana, aby każdy uczestnik miał świadomość naszego profesjonalizmy.
   

ABOUT US
HOW IT WORKS

RADA NAUKOWA

dr inż. Krzysztof Garbala - Przewodniczący Rady

prof. zw. dr hab. inż. Bogusław Łazarz

dr inż. Damian Hadryś,

dr inż. Bożena Szczucka – Lasota,

Członkowie spoza Instytutu:

dr inż. Halina Węgrzyn,

dr inż. Robert Albert,

dr hab. inż. Janusz Juraszek,

WSPÓŁPRACOWNICY/

PRACOWNICY

Wojciech Urbaniec - Specjalista ds. projektów

Jan Filipiuk - Specjalista ds. badań 

Tomasz Sadowski - Specjalista ds. badań 

Sławomir Konieczny - Specjalista w zakresie spawania 

Marek Markiewicz - Ekspert ds. spawalnictwa

Współpracownicy

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE

Adres do korespondencji:

Instytut Inżynierii Laserowej Sp. z o.o.

skr. poczt. 28

43-316 Bielsko-Biała

 

tel. +48 32 760 59 23

e-mail: biuro@ii-laser.pl

 • Facebook Social Ikona
 • Instagram

Dziękujemy za wiadomość!

TESTIMONIALS
CONTACT
bottom of page